ขั้นตอนการยืนยันการชำระเงิน

เหรียญ

เสื้อ

2.5KM ROUTE

5KM ROUTE

10.5KM ROUTE

กฎกติกาและรางวัล